เติร์กเมนิสถานให้สัตยาบันข้อตกลงชายแดนกับคาซัคสถานอุซเบกิสถาน

เวลา:2019-07-15
author:臧涠

ตาม

รัฐสภาเติร์กเมนิสถานได้ให้สัตยาบันข้อตกลงในการเดินทางไปยังชายแดนของรัฐเติร์กเมนิสถานคาซัคสถานและอุซเบกิสถานโดยรัฐบาลเติร์กเมนิสถานกล่าว

เอกสารได้ลงนามเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนในซามาร์คันด์

เอกสารดังกล่าวสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเสริมสร้างความเคารพซึ่งกันและกันความเท่าเทียมกันในอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของสามรัฐที่มีพรมแดนติดกัน

---

ติดตามเราได้ที่ Twitter

หมวดหมู่ข่าว